Deltagande i forskningsstudien  Omtanke2020: Psykisk och allmän hälsa i Sverige under covid-19-pandemin

Nästa enkät i studien öppnas i december 2023/januari 2024.

När du har loggat in på sidan kan du: