Deltagande i forskningsstudien  Omtanke2020: Psykisk och allmän hälsa i Sverige under covid-19-pandemin

För aktuell information om studien se våra nyhetsbrev på hemsidan för Omtanke2020

Nästa enkät i studien öppnas i december 2022/januari 2023.

Vi kommer att kontakta dig via epost när nästa enkät är tillgänglig.

När du har loggat in på sidan kan du:

Tillbaka till hemsidan för Omtanke2020

Information om Karolinska Institutets integritetsskyddspolicy